Kurz arabštiny A1/A2 – (3. 7. 2024 – 28. 8. 2024, 9 x 90 min., středa 17:15 – 18:45)

2300,00 

 • Období: 3. 7. 2024 – 28. 8. 2024
 • Počet lekcí: 9 x 90 minut
 • Počet účastníků kurzu: minimální 3 – maximální 8
 • Lektor: PhDr. Markéta Husinecká
 • Forma výuky: online (Zoom)
 • Materiál pro výuku: Učíme se arabsky (lekce 8 – 10)
 • Učebnice není součástí ceny kurzu.

1 skladem

Popis

Pro koho je kurz určen?

Kurz je vhodný pro studenty, kteří absolvovali cca dva předchozí semestry výuky a mají následující znalosti:

 • Umí číst a psát arabské písmo.
 • Jsou seznámeni se základní gramatikou (věta jmenná a slovesná, časování sloves v přítomném čase, pádový systém – koncovky un/atun, přídavné jméno vztahové).
 • Mají slovní zásobu v odpovídajícím rozsahu (základní frazeologie – pozdravy a společenské fráze) a dokážou vést v arabštině nenáročný rozhovor ohledně práce, studia, rodiny, bydlení apod.

Co se v kurzu naučíme?

 • plurál osob ženského a mužského rodu, trojí opis slovesa “mít” a jeho významové rozdíly, genitivní spojení (idáfa), podstatné jméno slovesné (masdar)
 • slovní zásobu z oblasti volnočasových aktivit, denního programu, vybrané imperativy, vybrané otázkové výrazy v hovorové arabštině

Cílem kurzu je rozšířit komunikační schopnosti studenta a nabídnout mu pestřejší škálu gramatických prostředků, které může využít jak v rozhovoru, tak při tvorbě psaného textu. Důraz je kladen do značné míry na praktický komunikační aspekt jazyka a studenti jsou proto podporováni v tom, aby jazyk používali v maximální možné míře. Jednotlivé lekce jsou sestaveny tak, aby se ve vyváženém poměru střídaly různé aktivity (gramatika – konverzace – čtení – poslech). Navíc jsou doplněny krátkými výklady, které osvětlují použití některých jazykových prvků v rámci odlišného kulturního prostředí.  Výuka probíhá hravou a interaktivní formou. Zameškanou lekci je po předchozí dohodě možné nahrát a student ji může shlédnout ze záznamu.

Mohlo by se Vám líbit…