Jsem samouk/ začínající lektor, máte pro mě nějaké tipy, jak co nejefektivněji s učebnicí pracovat?

Do značné míry vás k systematickému přístupu navede samotná učebnice, avšak abyste výukový program dokázali ještě více přizpůsobit svým individuálním potřebám, můžete vyzkoušet následující vychytávky:

  • Buďte kreativní. Vezměte v úvahu, že některá cvičení je možné použít nejen pro účel, k němuž byla vytvořena. Např. diktát, v němž student zapisuje vynechaná slova do textu, je možné „recyklovat” a použít jej později jako čistě poslechové cvičení k intenzivnějšímu procvičení této aktivity a zopakování starší slovní zásoby (např. Student, aniž by se díval do textu, zopakuje celou větu arabsky a poté ji přeloží.).
  • Nevynechejte žádnou příležitost jazyk aktivně používat. Učebnice je vybavena celou řadou tematických ilustrací vytvořených pro potřeby výuky. Snažte se tyto ilustrace vždy v rámci svých znalostí popsat a krátce o nich pohovořit.
  • V průběhu výuky/studia střídejte aktivity. Lidský mozek se dokáže soustředit na jedinou věc pouze omezenou dobu. Nastavení správného poměru aktivit je důležité zejména v počáteční fázi studia. Nesnažte se probrat naráz všechna arabská písmena uvedená v lekci a poté se zas nekonečně dlouhou dobu věnovat slovní zásobě a gramatice. Dávkujte si obojí tak, aby vaše výuková/studijní lekce byla pestrá a obsahovala od každého trochu.

Pro jakou výukovou úroveň je tato učebnice vhodná?

Rozsah výkladu učebnice odpovídá úrovním začátečník – středně pokročilý student, tj. zahrnuje úrovně A1, A2 a částečně B1 dle Společného evropského referenčního rámce.

Chci studovat arabštinu jako samouk, je pro mě tato učebnice vhodná?

Ano, celý výukový program je koncipován tak, aby byl srozumitelný i pro studenta, který se neúčastní výuky s lektorem. Učebnice je vybavena klíčem ke cvičením a velkým množstvím audio nahrávek. Texty a slovní zásoba v lekcích 1–5 jsou v různé míře transkribovány do latinky. Obavy tedy nemusí mít ani úplný začátečník.

Jak získám nahrávky k zakoupené učebnici?

Nahrávky si přehrajte nebo stáhněte ve formátu mp3 na tomto webu v sekci Nahrávky.

Nenašli jste odpověď na svou otázku?